Podmínky pronájmu

Podmínky zapůjčení obytného vozu nebo přívěsu

Všeobecné podmínky

 • podmínkou pro půjčení vozidla je řidičské oprávnění skupiny B, minimální praxe v řízení motorového vozidla 2 roky a minimální věk 22 let. Při zapůjčení je nutné předložit dva platné doklady totožnosti (občanský průkaz nebo pas a řidičský průkaz). Vozidlo smí řídit pouze nájemce nebo osoby uvedené ve smlouvě.
 • minimální doba pronájmu jsou 3 dny, červenec – srpen 7 dnů (výjimkou jsou volné dny mezi jednotlivými pronájmy-dle dohody). V případě pronájmu na dobu 15 dnů (u obytného přívěsu 20 dnů) a více jsou ceny sjednány smluvně.
 • počet km/den je neomezený při pronájmu vozidla nad 4 dny. Při pronájmu do 4 dnů je denní limit 300 km/den, při překročení tohoto limitu je účtován poplatek 6 Kč/km vč. DPH (doplacení najetých kilometrů přes tento limit v případě doby pronájmu do 4 dnů je hrazen nájemcem hotově při vrácení vozidla)
 • veškeré zásahy na vozidle a montáže či demontáže (technické, vizuální atd.) jsou přísně zakázané!! V prostorách vozidla je kouření zakázáno!!
 • ve vozidle ze zakázáno přepravovat zvířata včetně domácích mazlíčků!
 • po dobu pronájmu je možno v našem areálu (bez ostrahy) zanechat bezplatně Vaše vozidlo
 • odesláním objednávky je vyjádřen souhlas s našimi podmínkami zapůjčení vozu nebo přívěsu 

Převzetí a vrácení vozidla

 • vozidlo se vrací v nepoškozeném a čistém stavu, s prázdným WC i odpadní nádrží!!! V opačném případě účtujeme poplatek 1 500 Kč.
 • vozidlo se předává a zároveň vrací s plnou nádrží pohonných hmot (čerpání pohonných hmot pouze na čerpacích stanicích)
 • předání i převzetí vozidla je možné v pracovní dny Po - Pá mezi 7-16 hodinou v místě sídla firmy, víkendy dle dohody
 • převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízením a obsluhou trvá cca 30 – 60 min, stejně jako převzetí a kontrola obytného vozu od nájemce

Platební podmínky

 • nájemce je povinen uhradit rezervační zálohu ve výši 30 % z celkové částky pronájmu, a to do 5 pracovních dnů od obdržení zálohové faktury. Doplatek nájemného se platí nejpozději 14 dnů před převzetím vozu.
 • nájemce v den převzetí také skládá vratnou kauci v částce 25 000,- Kč (u obytného přívěsu 15 000,- Kč) na pokrytí možných škod jím způsobených
 • při pronájmu do 4 dnů účtujeme manipulační poplatek 1 500,- Kč

Storno podmínky

 • 31 až 60 dnů před termínem pronájmu činí odstupné 30%
 • 15 až 30 dnů před termínem pronájmu činí odstupné 50%
 • 0 až 14 dnů před termínem pronájmu nebo v den pronájmu, činí odstupné 100% z celkové ceny nájemného

Havárie a poruchy

 • nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu telefonicky přímo pronajímateli
 • při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen volat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události
 • v případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého poškozeného
 • vůz je po celou dobu nájmu havarijně pojištěn se spoluúčastí 10% minimálně 10 000,- Kč

www.olejnicek.cz

Kontaktujte nás

Radovan Olejníček

Cimburkova 669

751 01 Tovačov

Informujte se

E: info@olejnicek.cz

T: +420 602 530 633